Inspekce NEMOPAS metodika

Máte doma problémy s plísní na zdech nebo oknech? Máte vlhko ve sklepě, máte doma mokré stěny? Máte chlad pod střechou, cítíte průvan, nemůžete v zimě vytopit místnosti? Řešíte ve Vašem domě nebo bytě nějaký podobný technický problém? Slyšíte hluk z okolních místností? Nebo slyšíte zvuky z chodby? V tom případě jsme tady pro vás my, David Hoffmann a Petr Coufal. Jsme certifikovaní inspektoři, kteří pracují pod záštitou Inspekce Nemopas. Inspekce Nemopas provádí inspekce nemovitostí a kromě toho také provádíme právě expertní a znalecké činnosti. Dokážeme Vám pomoci s výše zmiňovanými problémy a najdeme řešení, jak tyto problémy odstranit.

Nemopas inspekce a poradenství

Jednou z našich dalších služeb v rámci Nemopas je také poradenství, pokud bude např. Váš soused přistavovat, dostavovat, svůj dům, zda Vás nebude tato nástavba zastiňovat.

Naše expertní a znalecké služby provádíme v rámci znaleckého ústavu Nemopas, který se zabývá touto činností již více než 10 let. V rámci činnosti Nemopas máte telefonickou konzultaci zdarma. Poté většinou proběhne konzultace přímo na místě, kde hledáme příčiny problému a snažíme se najít možný způsob jeho odstranění.  Poté odborně zdokumentujeme celou vadu či poruchu, určíme její příčiny a navrhneme způsob sanace. Pokud je třeba znalecký posudek, například pro uplatnění reklamace, popřípadě podklady pro soudní spor, vypracujeme Vám samozřejmě i ten.  Náš zákazník dostane také projekt pro odstranění poruchy, případně i cenové ohodnocení opravy.

Inspekce nemopas a speciální měření

Někdy je třeba také speciálního měření - světlo, hluk, vzduchotěsnosti, koncentrace škodlivých látek a pod., provádíme i tato speciální měření. Další měření probíhají ve spolupráci s akreditovanou měřící laboratoří Atelier Dek. To Vám zaručuje, že všechny měřící postupy a měřící zařízení jsou pravidelně kontrolovány Českým institutem pro akreditaci.

Metodika NEMOPAS

Metodika Nemopas, a my, jako certifikovaní inspektoři nemovitostí Hoffmann a Coufal,  také nabízíme provedení inspekce nemovitosti. Metodika Nemopas provádí inspekci nemovitosti z hlediska 8 základních technických oborů, které ovlivňují technický stav nemovitosti a tím zajišťují její bezpečné užívání. Metodika Nemopas prověřuje u nemovitostí více než 120 rizik poruch a vad.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, v rámci Nemopas máte telefonickou konzultaci zdarma a rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy týkající se Vašeho domu nebo bytu.