O inspektorech nemovitostí

Více než 20-letá zkušenost s vadami a poruchami staveb - spolehněte se na kvalifikovanou osobu

Soudní znalec a inspektor nemovitostí

Jsem znalec pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské se specializací na hydroizolace a tepelné izolace staveb, střechy a obvodové pláště staveb

Autorizovaný technik z Asociace inspektorů nemovitostí AIN

Jsem je zakládajícím členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).
AIN sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají – tedy inspektory nemovitostí. U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.