Certifikace výstavby

Realizačním firmám i investorů, které realizují stavby objektů „na klíč“, nabízíme službu Nemopas – Certifikace výstavby.

Tato služba pomáhá realizační firmě eliminovat rizika poruch na dokončeném objektu a prokázat kupujícím nemovitostí svou kvalitní práci. Pro investora je certifikace výstavby, včetně výstupního protokolu, zárukou toho, že objekt byl při výstavbě průběžně kontrolován nezávislým odborníkem.

Standardní fáze kontroly výstavby

  • kontrola – supervize projektu
  • kontrola po dokončení spodní stavby (u podsklepených objektů – ve fázi izolace, drenáž ...)
  • kontrola po dokončení hrubé stavby (ve fázi nosné konstrukce, krov a krytina, osazení výplní, rozvody ….)
  • kontrola skladeb (šikmých střechy, podlahy, ETICS ….)
  • kontrola po dokončení včetně provedení případných měření (akustika, vzduchotěsnost, tlakové zkoušky ….)
  • kontrola po odstranění nedostatků

Výstupy Certifikace výstavby Nemopas:

V rámci každé kontroly jsou kontrolovány příslušná rizika vad. Objednateli služby je po každé kontrole vystavenprůběžný protokol
Po poslední kontrole je vystaven finální certifikát objektu - Průkaz nemovitosti.
V případě provádění kontrolních měření jsou vystaveny protokoly ze zkoušek.